+31(0)641390689      info@towertours.amsterdam

OUDERKERKSTOREN – HISTORIE

Ouderkerkstoren

Verbouwingen

Omstreeks 1280 stond op deze plek een kleine kapel. In circa 1300 verving men dit door een nieuwe stenen kerk met een bescheiden toren. Van 1562-1566 onderging de Oudekerkstoren een belangrijke verbouwing. Het muurwerk van de oude torenromp werd aanzienlijk verzwaard (beneden tot 3 meter dikte). De oude spits werd gesloopt en de toren werd met 1 geleding verhoogd. Tussen 1564-1566 kwam een nieuwe torenspits, in een vroeg Renaissance stijl met gotische elementen tot stand, die het tegenwoordige stadshart van Amsterdam nog steeds siert. Wegens ernstige verzakkingen werd de Oudekerkstoren tussen 1738-1740 voorzien van extra funderingen en veranderingen. De buitenzijde van de torenromp kreeg een geheel nieuwe bakstenen bekleding. Het oorspronkelijke middeleeuwse metselwerk is daardoor alleen binnen in de toren nog zichtbaar. Omstreeks 1954 werd de stenen onderbouw van de toren grondig hersteld. Voor de 18e eeuwse bakstenen buiten bekleding werd daarbij gebruik gemaakt van stenen afkomstig van de vroegere Eilandskerk (1736) op het Prinseneiland. De torenspits en beiaard werden tussen 1962-1965 gerestaureerd.

Luidklokken (luiklokken) en carillon (beiaard)

De Oudekerkstoren heeft 4 luidklokken en 47 carillon klokken

In opdracht van het stadsbestuur van Amsterdam kreeg de Oudekerkstoren in 1658 een carillon van 35 klokken  gemaakt door klokkengieter Francois Hemony en 4 luidklokken waarvan heden alleen de grootste en de kleinste nog van Francois hemony zijn.

  • Eerste luidklok, zwaarste luidklok van Amsterdam, met een gewicht van 3700 kilogram, met een middellijn 175 centimeter, slagtoon Bes, in 1659 gegoten door Francois Hemony. Sinds 1982 genaamd ‘Vrijheid’.
  • Tweede luidklok, met een gewicht 1700 kilogram, slagtoon d, met een middellijn van 140 cm, in 1689 gegoten door Claude Fremy.  Sinds Pasen 1882 draagt deze de naam: ‘Liefde’
  • Derde luidklok met een gewicht van 875 kilogram, een middellijn van 117 centimeter, slagtoon F, gegoten in 1771. De klok werd gegoten door Pieter Seest. Sinds Pasen 1982 draagt het de naam: ‘Hoop’
  • Vierde luidklok, met een gewicht van 450 kilogram, een middellijn van 87 centimeter, een slagtoon Bes. De klok werd  in 1659 gegoten door Francois Hemony. Sinds Pasen 1982 draagt deze de naam: ‘Geloof ‘

Het carillon bestaat thans uit 47 klokken, waarvan 35 klokken Francois Hemony en 12 klokken gemaakt zijn door klokkengieter Eijsbouts.